هــــِجاهای یک مِداد نارِنــــجی

+ کامنت ها تایید نمیشوند، جوابی بود نامبرده شخصا مزاحم میشود :)

+ بنویس...
از هر چه که هست،
از هرچه که نیست...
از هرچه که اتفاق افتاد،
از هرچه که قرار است اتفاق بیفتد...
از همین لحظه ها،
از همین بودن...
هر چه که در ذهن داری،
و هر چه که در دل...

طبقه بندی موضوعی

۱۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

.

و در چشمانت چیزی بود که ادامه داشت...

نارِن° جی

.

درون تو گلستانی است...

+ mirzaahamid@

نارِن° جی

.

نمایشگاه مصالح ساختمانی پارسال را استادِ یکی از کلاس های فنی حرفه ای اصرار کرد برویم و ببنیم و یاد بگیریم. آنموقع یک درصد هم به فکرمان خطور نمیکرد برای نمایشگاه سال بعدش حرف از گرفتن غرفه بزنیم، حرف از طراحی و اجرای دکوراسیون سایر غرفه ها. حرف از اینکه شاید قرار باشد آن سه شب حیاتی را از شب تا صبح در نمایشگاه بیدار بمانیم و کار کنیم. 

+ اگر چه حرف، حرف است و قطعیتی ندارد ولی لذت بخش است رسیدن به جایی که حتی میتوان حرفش را زد ^_^

نارِن° جی

.

موجود بسیار بسیار پشه خوری هستم! آنقدر که دلم میخواهد بعضی شب ها که از خواب بیدار میشوم، مثل بچگی ها گریه کنم، میم جان بیدار شود، جای قرمزِ باد کرده ی نیش پشه ها را آرام آرام ناز کند تا کم کم سنگینی پلک هایم مرا با خود ببرند

نارِن° جی

.

بیا به هم قول بدهیم

تو موسیقی بشوی،

من گوش.


+ خودم را در اختیار تو قرار بدهم :)

نارِن° جی

.

علاقه ام به دیدن برنامه های کنکور سراسری عجیب است! شاید به دنبال بیرون کشیدن دوباره ی اطلاعاتی هستم که سالهایی درگیرش بودم و تا حدود زیادی مسلط به همه شان! همان اطلاعاتی که اکنون فقط اسم هایی گنگ در ذهنم به جا گذاشته اند!

نارِن° جی

ای مهربان، ای اجابت کننده دعاها، ای آمرزنده گناهان، ای دهنده ی خواسته ها، ای پذیرنده توبه ها، ای بهترین یاران، ای برطرف کننده بلاها، ای منتهی امیدها، ای بخشنده ی هدیه ها، ای روزی دهنده ی بنده ها، ای برآورنده ی آرزوها، ای شنونده ی شکایت ها، ای غمزدای هر غمزده، ای دلگشای هر اندوهگین، ای رحمت بخش هر رحمت خواه، ای یاور هر بی یاور، ای عیب پوش هر معیوب، ای پناه هر آواره، ای ذخیره ی هنگام سختی، ای امید من در برابر پیش آمدهای ناگوار، ای همدم من هنگام ترس، ای فریادرس من در غم، ای پناه من هنگام درماندگی، ای گرداننده ی دلها، ای طبیب دلها، ای همدم دلها، ای زداینده ی اندوه ها، ای فریاد رس فریاد خواهان، ای پناه پناهجویان، ای اجابت کننده دعای درماندگان، ای صاحب فضل و نعمت، ای مایه امن و امان، ای دارنده ی رأفت، ای صاحب بخشندگی، ای آسان کننده، ای که بر بندگان خویش مهربانی، ای که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، ای که مانندش هیچکس نخواهد بود، ای راست وعده، ای وفادار پیمان، ای رحم کننده به اشک های دیده ها، ای محو کننده بدی ها، ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینندگان، ای بزرگوارترین کریمان، ای پشتیبان کسی که پشتیبان ندارد، ای پناه آن کس که پناهی ندارد، ای فریادرس آن کس که فریادرس ندارد، ای کمک آن کس که کمک ندارد، ای همدم آن کس که همدمی ندارد، ای امان بخش آن کس که امانی ندارد، ای یاور کسی که یاری طلبد، ای مهربانتر از هر مهربان، ای برطرف کننده گرفتاری، ای که در پیمانش وفادار است، ای کفایت کننده، ای شفا دهنده، ای وفادار، ای تندرستی بخش، ای بهترین دوستان، ای بهترین همدمان، ای پیوند دهنده، ای یاری دهنده، ای برطرف کننده گرفتاری، ای که هم در خشکی و هم دریا راه رسیدن به او هست، ای که در سرار گیتی نشانه های او هست، ای که در این نشانه ها برهان او هست، ای که به او پناه برند، ای نزدیکتر از هر نزدیک، ای محبوب تر از هر محبوب، ای بینا تر از هر بینا، ای آگاه تر از هر آگاه، ای شریف تر از هر شریف، ای بخشنده تر از هر بخشنده، ای مهربان تر از هر مهربان، ای هموار کننده راه ها، ای نیکو طبیب، ای نیکو نگهبان، ای نیکو نزدیک، ای نیکو پاسخ ده، ای نیکو دوست، ای که بندگان شماره نعمت هایشان را نتوانند، ای که خاص اوست برترین اوصاف، ای که برای اوست نام های نیکو، ای که در هر چیز لطف و مهرش را آشکار ساخته، ای دوست آن کس که دوستی ندارد، ای طبیب آن کس که طبیبی ندارد، ای دلسوز آن کس که دلسوزی ندارد، ای رفیق آن کس که رفیقی ندارد، ای فریاد رس آن کس که فریاد رسی ندارد، ای مونس آن کس که مونسی ندارد، ای رحم کننده آنکس که رحم کننده ای ندارد، ای همدم آن کس که همدمی ندارد، ای کفایت کننده آن کس که از او کفایت خواهد، ای بهبود دهنده کسی که از او بهبود خواهد، ای بی نیاز کننده کسی که از او بی نیازی خواهد، ای نیرو هنده آن کس که از او نیرو خواهد، ای که میداند خواسته دل هر خواهنده را، ای ک میشنود ناله خسته دلان را، ای بخشنده ترین بخشندگان، ای شنوای دعا، ای که چیزها را جفت آفریدی، ای پناه ده، ای پشت و پناه پناهندگان، ای بر همه توانا، ای بی نیاز کننده ی درمانده، ای برطرف کننده رنج، ای کننده ی هرکار، ای کامل کننده، ای پیوست دهنده، ای که انجام دهد هر چه خواهد، ای که بیامرزد هر که را خواهد، ای که عزت بخشد هر که را خواهد، ای کارگشا، ای که چیزی مانندش نیست، ای نعمت بخش، ای عطاده، ای ثروت ده، ای نجات بخش، ای بهترین انیس و مونس، ای بهترین رفیق و همنشین، ای بهترین دوست و محبوب، ای که به هر که دوستش دارد نزدیک است، ای که برای هرکس که از او نگاهبانی خواهد نگهبان است، ای که نسبت به هر کس به او امید داشته باشد کریم است، ای که سرگرم نکند او را شنیدنی از شنیدنی دیگر، کاری از کاری دیگر، گرفتاری از گفتاری دیگر، ای که به ستوهش نیاورد پافشاری اصرار ورزان، ای بخشنده ای که بخل ندارد و ای بزرگی که در وصف نگنجد...

" جوشن کبیر "

نارِن° جی

.

تعارف که نداره باهام!

 تا اینجاشو همه اومدن! از اینجا به بعدشه که مهمه، از اینجا به بعده که دیگه ادما کم میارن، جا میزنن، میبینن تمرینی که قبلا میکردن جواب نمیده و اگه بیشترش نکنن تو همون سطح دست و پا میزنن!

 تعارف که نداره باهام!

 از این به بعد پر انرژی تر ادامه میدم. باید یادم باشه که چقدر پشنگ خان برام با ارزشه، که بودنش توی زندگی چه لذتی داره. پس حواسم هست و از این به بعد با کلی نیروی بیشتر و با کلی تمرین بیشتر و بیشتر و بیشتر ادامه میدم و میرم به جنگ!

 تعارف که نداره باهام!


نارِن° جی

.

 بله، به گمانم اسمش همان قرص امید است

ولی فهمیده ام دلیل خاصی نمیخواهد

خود آدم است که باید بخواهد

فقط کافی است بخواهد

آنوقت میتواند قرص را کف دست مچاله شده اش حس کند


:) یک "عدد" به سنم اضافه شده. عجیب است، ولی بزرگی اش عذابم نمیدهد! به طور سرخوشانه ای ادامه میدهم 

نارِن° جی

.

بیا رویا ببافیم :)

نارِن° جی

.

حسِ خوبِ فیلم دیدن های شبانه بعد از مدت ها ^_^

نارِن° جی

.

بخون از دل آوااااااز ُ 

صداااااش بُکن :)

نارِن° جی